Конспекти лекцій

1. Дідович І.І. Конспект лекцій з дисципліни "Регіональна політика і транскордонне співробітництво" / І.І. Дідович , Е.А. Кульчицька. - Львів: НЛТУ України, 2008. – 104 с.

2. Дідович І.І. Конспект лекцій з дисципліни "Регіональна політика і транскордонне співробітництво" / І.І. Дідович , Е.А. Кульчицька. - Львів: НЛТУ України, 2008. – 104 с.

3. Вічевич А.М. Економіка та фінанси підприємства. Конспект лекцій // А.М. Вічевич, М.Е. Матвеєв, О.В. Максимець. – Львів: НЛТУУ, 2006. – 262 с.

4. Вічевич А.М. Міжнародний маркетинг. Конспект лекцій // А.М. Вічевич, М.Е. Матвеєв, О.В. Максимець. – Львів: УкрДЛТУ, 2002. – 164 с.

GREEN Blue Orange BACK TO TOP