Напрями підготовки

Бакалавр:

Галузь знань

07 Управління і адміністрування

Спеціальність

073 Менеджмент

ОПП

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,

Менеджмет організації та адміністрування,

Management and administration (англомовна)

Спеціальність

075 Маркетинг

ОПП

Маркетинг

 

Галузь знань

24 Сфера обслуговування

Спеціальність

241 Готельно-ресторанна справа

ОПП

Готельно-ресторанна справа

 

Магістр: 

Галузь знань

07 Управління і адміністрування

Спеціальність

073 Менеджмент

ОПП

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,

Менеджмет організації та адміністрування

 

Форми навчання:

денна, заочна, екстернат, друга вища освіта.

GREEN Blue Orange BACK TO TOP