Навчальні дисципліни / ОКР Магістр

• Екологічний маркетинг
• Конкурентоспроможність підприємства
• Маркетинг і ділова практика дизайнера
• Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент міжнародної туристичної діяльності
• Методологія і організація наукових досліджень
• Митні платежі та митна експертиза товарів
• Міжнародне інвестування та управління інноваціями
• Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
• Сучасна макроекономічна політика країн світу (англійською мовою)
• Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності
• Управління конкурентоспроможністю на світових ринках (англійською мовою)
• Управління митною діяльністю
• Управління ризиками в міжнародному бізнесі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP