Конференції студентів

Під керівництвом викладачів кафедри здійснюється науково-дослідна робота студентів, студенти беруть участь у наукових конференціях, Всеукраїнських олімпіадах з фаху та окремих дисциплін.

12.11.2020 відбулась наша щорічна, вже 72 студентська науково-практична конференція НЛТУ України. І дистанційна форма її проведення абсолютно не завадила інформативності, творчому підходу та креативу учасників заходу. Доповіді були надзвичайно цікаві, пізнавальні і різноманітні. Усі учасники заходу без винятку вклали у свої роботи частинку себе і попрацювали "з душею". Призові місця розподілились наступним чином:

1 місце: Бойко Роксолана (МЗЕД-31), Мазурак Юля (МЗЕД-31), Антосевич Іван (МЗЕД-31);

2 місце: Корчук Мар'яна (МЗЕД-21);

3 місце : Курчик Володимир (ДТІ-21), Левків Олександр (ДТІ-21), Лук'янова Вікторія (МЗЕД-11).

На V Міжнародній науковій конференції «Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі» у Львівському національному університеті імені Івана Франка (29-30 жовтня 2019 року) виступила з доповіддю ст. МЗЕД-61м - Антосевич С. В.

На Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології менеджменту» (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 4 листопада 2019 р.) виступили з доповідями:

Ст. МЗЕД - 21 Антосевич Іван;

Ст. МЗЕДм 51 Новотна Анастасія;

Ст. МЗЕД- 41 Ковальський Владислав.

На 71-й студентській науково-практичній конференції НЛТУ України, підсекції «Менеджмент ЗЕД», яка проходила 7 листопада 2019 р. виступило з доповідями 24 студенти. Призові місця у різних підсекціях посіли наступні доповідачі:

І місце – Ст. МЗЕДм-51 Соколова Аліна Олегівна (підсекція кафедри ЗЕД)

Ст. МЗЕД-21 Антосевич Іван Васильович (підсекція кафедри екон. теорії)

Ст. МЗЕД-21 Мазурак Юлія Петрівна (підсекція кафедри екон. теорії)

ІІ місце – Ст. МЗЕД-41 Корнійчук Анастасія Ярославівна (підсекція кафедри ЗЕД)

Ст. МЗЕД-41 Мартинюк Діана Анатоліївна (підсекція кафедри ЗЕД)

Ст. МЗЕД-21 Бойко Роксолана Мар’янівна (підсекція кафедри екон. теорії)

Ст. МЗЕД-21 Скрипець Софія Ігорівна, (підсекція кафедри екол. екон.)

ІІІ місце – Ст. МЗЕД-21 Антосевич Іван Васильович (підсекція кафедри ЗЕД)

Ст. МЗЕД-41 Трач Оксана Василівна (підсекція кафедри ЗЕД)

Ст. МЗЕД-41 Шинкаренко Дар'я Вікторівна (підсекція кафедри ЗЕД)

Ст. МЗЕД-21 Скрипець Софія Ігорівна (підсекція кафедри МОіА)

Студенти під керівництвом викладачів підготували і опублікували тези доповідей у Матеріалах 71-ої науково-технічної конференції студентів, аспірантів та слухачів Малої лісової академії НЛТУ України у 2019 році.

У XIX Міжнародній науковій конференції студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання», яка проходила в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (13-15 листопада 2019 року, м. Вінниця) прийняла участь ст. МЗЕДм-51 Шевченко І. О.

На V Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України» у Харківському національному автомобільно-дорожному університеті (21 листопада 2019 р., м. Харків) прийняли заочну участь:

Ст. МЗЕД 41 Корнійчук А. Я.

Ст. МЗЕД 41 Мартинюк Д. А.

Ст. МЗЕД 41 Трач О. В.

Ст. МЗЕД-21 Антосевич І. В.  Ст. МЗЕДм-51 Соколова А. О.

Ст. МЗЕДм-61 Замроз М.І.

GREEN Blue Orange BACK TO TOP