Успішні захисти бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент»

8
На кафедрі Менеджменту та маркетингу 21-24 червня 2022 року пройшли захисти дипломних робіт освітнього рівня «бакалавр». Державною екзаменаційною комісією були розглянуті випускові роботи бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» за освітніми програмами «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент організацій і адміністрування». Загалом було представлено 44 роботи на широку тематику зі сфери менеджменту. Студенти проявили кращі вміння представляти, обґрунтовувати та захищати свої рішення.

9 16
19 20

Голова екзаменаційної комісій, начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, доктор економічних наук, професор Анатолій Дейнека відзначив актуальність та різноманітність тематики, інноваційність досліджень та розробок, які стосувались не лише підприємств лісової сфери, а й інших галузей економіки України. Більшість проектів були спрямовані на розширення співпраці підприємств України із європейськими партнерами.

21

Кафедра Менеджменту та маркетингу пропонує студентам сучасні та актуальні напрями досліджень для здійснення наукового пошуку та практичних розроблень, які б дозволяли українським підприємствам нарощувати зовнішньоекономічний потенціал, забезпечували сталий розвиток та збереження навколишнього природного середовища.
Колектив кафедри Менеджменту та маркетингу гідно продовжує традиції кафедри Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та Менеджменту організацій і адміністрування.

GREEN Blue Orange BACK TO TOP